Mandom, måttlighet, redlighet

Alströmerska logen av Götiska förbundet i Alingsås bildades den 24 oktober 1880 och är därmed den äldsta logen efter ”moderlogen” Gustaf II Adolfslogen i Göteborg.

Forntid • Framtid • Nutidens Ansvar

Logen har fått sitt namn efter stadens kanske mest kände person, Jonas Alströmer (1685-1761). Vår förste ordförande var Charles Hill och vår nuvarande är Thorsten Larsson som installerades i november 2018. Alströmerska logen anordnar varje vår en Alströmerdag, då vi bjuder in vänner och bekanta.

Medlemskap i Alströmerska logen

Alströmerska Logen välkomnar nya medlemmar! Medlemskap Götiska Förbundet och Alströmerska logen kan vinnas av varje myndig svensk medborgare som delar dess värderingar.

För att vinna inträde ska du uppfylla tre krav: att du är myndig, svensk medborgare och delar Förbundets värdeingar som din blivande fadder har att delge dig.

Gör en intresseanmälan

Löftena i inträdesansökan och i de olika graderna under vandringen mot det klarare ljuset står aldrig i strid med svensk lag, kristen etik eller de löften du givit din familj.

ordförande Torsten
Vår nuvarande ordförande Thorsten Larsson.

Logesammankomsterna sker i vår borg på Nygatan 18 i Alingsås, där gradgivningar i Förbundets tre första grader hålls.

Vi har även en Högtidsloge gemensam med vårt Commendörsgille Bohus-Älvsborg och Riddaregillena Torstenssonslogen i Trollhättan och Aschebergslogen i Uddevalla. Vid detta tillfälle är alla Förbundets medlemmar samt gäster välkomna.

Götiska förbundet

Götiska Förbundet vilar på kristen, demokratisk och nationell grund. Det är obundet av partier och samfund.

Götiska Förbundets syften är att stärka och bevara kärleken till Fäderneslandet, att vårda kulturarvet, att främja vård av miljö och natur samt att värna om medmänsklighet och laglydnad.

minnesten över jonas alströmer
Götiska förbundets minnesmärke vid Jonas Alströmers grav intill Christinae Kyrka

För att fullgöra sina syften vill Götiska Förbundet stödja sådana fosterländska strävanden som levandegör vår historia, höja kunskapen om vår kultur och natur, verka för vår nationella säkerhet samt i samhörighet med andra bistå medmänniskor.

Götiska Förbundet tar avstånd från främlingsfientlighet och diskriminering.

Götiska Förbundet vill att Sverige skall vara gott att leva i för alla i vårt land. Förbundet vill värna vår natur, miljö och kultur samt främja kunskaperna om vår historia.