Frågor med svar

Hittar du inte svaret på din fråga - så mejla den till sekreteraren i Alströmerska logen.

Vad kostar det att vara medlem?

Vår årsavgift är 600 kr per år. Därutöver betalar du maten du äter efter mötena dessa priser varierar mellan 100 och 350 kr för en festmåltid.

Kan man gå ur om man vill?

Ja det går bra, om du mot förmodan inte trivs får du begära utträde.

Är medelårdern hög?

Ja den är relativt hög då man vinner inträde på livstid olikt många andra föreningar.

domaregraden
Dommaregraden – minst 4 år som förbundsmedlem.

Måste jag köpa en frack?

Vi sammanträder i frack några gånger per år så det är roligt att ha en egen, men mörk kostym vit skjorta och grå slips eller fluga går lika bra.

Jag har hört att ni sjunger en del.

Jo vi sjunger såväl nationalsången som kungssången, det är inte alltid det blir vackert men tanken är god.

Vem har varit ordförande genom tiderna?

Dessa personer har varit ordförande i Alströmerska logen:

 • Fabriksidkare Charles Hill, 1880-1889
 • Kyrkoherde Viktor Norén, 1889-1899
 • Stadsfogde Gustaf Nilsson, 1899-1915
 • Rektor Gustaf Adolf Bolin, 1915-1922
 • Borgmästare Elis Zimdahl, 1922-1929
 • Godsägare Gustaf Adlerstierna-Adelsköld, 1929-1931
 • Provinsialläkare David Emanuel Westman, 1931-1936
 • Häradshövding Karl Hellmuth Wöhler, 1936-1944
 • Borgmästare Bror Ludvig Brandt, 1944-1953
 • Överste Fritz Ekelund, 1953-1956
 • Sparbanksdirektör Arne Josefsson, 1956-1965
 • Postmästare Ivar Granquist, 1965-1973
 • Advokat Berndt Lindgren, 1973-1984
 • Filosofie doktor Tore Mörnsjö, 1984-1990
 • Apotekare Sven Johansson, 1990-1993
 • Arkitekt Henry Rygård, 1993-1996
 • Sjukhemschef Kjell Lernås, 1996-2005
 • Professor Ulf Örtengren, 2005-2007
 • Civilingenjör Magnua Gedda, 2007 (del)
 • Kriminalinspektör Paul Johansson, 2007−2011
 • Företagaren Per-Arne Hederstaf, 2011–2018
 • Företagaren Torsten Larsson, 2018–

Götiska tankar #2

Götiska Förbundet vill vårda kulturarvet, främja vård av miljö och natur samt värna om medmänsklighet och laglydnad. Götiska Förbundet vill inspirera sina medlemmar till vård av kulturarvet och miljön samt värnande av medmänsklighet.

Varje nation behöver aktiva medborgare för att utvecklas väl. Götiska Förbundet verkar för en god utveckling av samhället genom att inspirera sina medlemmar att lyfta fram goda värderingar. Var och en kan åstadkomma något i sin egen miljö och i sina egna nätverk utifrån Götiska Förbundets värderingar.

matrikel

Idag breder onda krafter ut sig i samhället. Götiska Förbundet vill, genom att ge sina medlemmar inspiration från ritualernas innehåll, skapa en motkraft till det onda i dagens samhälle.