Kalendarium Götiska förbundet

Här finner du möten för både Götiska förbundet och Alströmerska logen.

riddaregraden
Riddargraden – erhålls efter 2 års medlemskap.

Götiska tankar #4

Götiska Förbundets möjligheter att verka för ökade kunskaper om vår historia, kultur och natur beror i högsta grad på ordensmedlemmarnas vilja att själva medverka, både som lärare och lärande.

johan möller

Götiska Förbundet placerar sitt märke på platser av historisk betydelse, detta som en erinran till alla besökare och en markering av att det finns personer i vårt land som bryr sig om vårt kulturarv. Exempel på sådana platser är Ekornavallen, Husaby kyrka, Nya Elfsborgs fästning och Oscarsbron vid fallen i Trollhättan.

Vid varje sammankomst i Götiska Förbundet upptas en gåva, som går till välgörande ändamål.