Inloggning krävs

Kära läsare det du nu önskar tillträde till är förbehåller medlemmarna av Götiska förbundet.

När du trycker på länken nedan förväntas du som användarnamn ange ”Ordet” för Götiska graden utan åäö och endast små bokstäver.

Och som lösenord ange ”Lösen” för Götiska graden utan åäö och endast små bokstäver.

Gå vidare till inloggning

domaregraden
Dommaregraden – minst 4 år som förbundsmedlem.

Götiska tankar #2

Götiska Förbundet vill vårda kulturarvet, främja vård av miljö och natur samt värna om medmänsklighet och laglydnad. Götiska Förbundet vill inspirera sina medlemmar till vård av kulturarvet och miljön samt värnande av medmänsklighet.

Varje nation behöver aktiva medborgare för att utvecklas väl. Götiska Förbundet verkar för en god utveckling av samhället genom att inspirera sina medlemmar att lyfta fram goda värderingar. Var och en kan åstadkomma något i sin egen miljö och i sina egna nätverk utifrån Götiska Förbundets värderingar.

matrikel

Idag breder onda krafter ut sig i samhället. Götiska Förbundet vill, genom att ge sina medlemmar inspiration från ritualernas innehåll, skapa en motkraft till det onda i dagens samhälle.