Vill du bli medlem?

Alströmerska Logen välkomnar alltid nya medlemmar – fyll i formuläret så kontaktar vi dig.

Medlemskap i Götiska Förbundet kan vinnas av varje myndig svensk medborgare som delar dess värderingar

Förbundet vill medverka till att Sverige får en god utveckling. Genom att känna till vår historia och kultur och dra lärdom därav. Och genom att på bästa sätt medverka till att vårt land är och blir bra att leva i. Vi vill svara för vår del av skyddet av vår natur och av utveklingen mot en god framtid. Vi gör detta med vår Höge Beskyddares valspråk för ögonen: För Sverige i tiden.

nordmannagraden
Nordmannagraden – kan erhållas redan efter 6 månaders medlemskap.

Fyll i och skicka!

Götiska tankar #1

Götiska förbundet vill stärka kärleken till Fäderneslandet. Vid en snabb anblick kan dessa ord förefalla otidsenliga. Vid närmare eftertanke förstår man, att ingen nation kan bestå om ej dess medborgare hyser en positiv känsla för sitt land, för dess natur, kultur och historia. Denna kärlek innebär inte att förhäva sig i förhållande till andra nationer, däremot att vara tacksam för det arv tidigare generationer skänkt oss som idag lever i Sverige. Vi förstår då att gemenskapen med både tidigare generationer och med dagens medborgare innebär är en förutsättning för ett gott samhälle.

matrikel